Connect with us

Hi, what are you looking for?

LuduNwayOo

All posts tagged "ကမ္ဘာဘဏ်"

News

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာလည်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားသည်ဟု ကမ္ဘာဘဏ်ကဆိုသည်။ ယခင်က မဂ္ဂါဝပ် ၃၇၁၁ ထုတ်လုပ်နိုင်ရာမှ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီ ၂၀၂၂ မတ် ၇ရက်တွင် မဂ္ဂါဝပ် ၂၆၆၅သာထုတ်လုပ်နိုင်တော့သည်ဟုပါရှိသည်။

Facebook