Connect with us

Hi, what are you looking for?

LuduNwayOo

All posts tagged "ကာဒီနယ်ချားစ်ဘို"

News

ယခုလုပ်ရပ်သည် အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းချိန်ကာလမှစ၍ ယခုအချိန်အထိ မတရားသတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူများနှင့်ဘုရားကျောင်းများ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရမှုအပေါ် မျက်နှာလွှဲကာ စော်ကားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ICJM ကသတ်မှတ်သည်။

Facebook