Connect with us

Hi, what are you looking for?

LuduNwayOo

All posts tagged "တရားမျှတ"

News

ဝယ်ယူငှားရမ်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအား အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအပါအဝင် တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

Facebook