Connect with us

Hi, what are you looking for?

LuduNwayOo

All posts tagged "ဝန်ထမ်"

News

ကော်မရှင်မှဝန်ထမ်း ၂၄၆ ဦးအားထုတ်ပစ်လိုက်ကြောင်း အမည်စာရင်း၊ရာထူး၊ဌာနများ ယှဉ်တွဲ၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၁ဦး၊ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၁ဦးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဦးစီးအရာရှိများပါဝင်သည်။

Facebook