Connect with us

Hi, what are you looking for?

LuduNwayOo

All posts tagged "အမျိုးသမီးစစ်သည်"

News

သင်းတန်းဆင်း တော်လှန်ရေးစစ်သည်များတွင် အမျိုးသားစစ်သည်များပါဝင်သကဲ့သို့ အမျိုးသမီးစစ်သည် ၂၀ ကျော်ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။

Facebook