Connect with us

Hi, what are you looking for?

LuduNwayOo

All posts tagged "ယုန်တိုးတောင်"

သတင်း

စစ်ကောင်စီဘက်က အထိအခိုက်များ၍ စစ်ကူယာဥ်တန်းတက်လာရာ အဆိုပါယာဥ်တန်းကိုပါ မိုင်းဆွဲ၍ ၅ မိနစ်ခန့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

သတင်း

စစ်ကောင်စီဘက်က အထိအခိုက်များ၍ စစ်ကူယာဥ်တန်းတက်လာရာ အဆိုပါယာဥ်တန်းကိုပါ မိုင်းဆွဲ၍ ၅ မိနစ်ခန့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

Facebook